Θεσσαλονίκη, 2 Οκτωβρίου 2017

 

Προς : Όλα τα μέλη του Φιλανθρωπικού Σωματείου «Το Άσυλο του Παιδιού»
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση 1ης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

 

Αγαπητά μέλη,
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φιλ. Σωματείου «Το Άσυλο του Παιδιού», σε εφαρμογή του άρθρου 14 του ισχύοντος καταστατικού και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 16/27-09-2017 συνεδρίαση του,
σ υ γ κ α λ ε ί
τα μέλη, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, που θα γίνει την Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017 στην αίθουσα «Σταύρος Σ. Νιάρχος» (Πλ. Σιντριβανίου), ώρα 17:00.

 

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι τα παρακάτω:

 

1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης (Πρόεδρος, Γραμματέας)
2. Παρουσίαση εισηγητικής έκθεσης για το έτος 2018, συζήτηση επ’ αυτής και έγκρισή της.
3. Παρουσίαση προϋπολογισμού έτους 2018, συζήτηση επ’ αυτού και έγκρισή του.
4. Προτάσεις – Συζήτηση (πλην των προεγκριθέντων θεμάτων).

Η Γενική Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται το ¼ πλέον ενός, των ταμειακά τακτοποιημένων μελών, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ισχύοντος καταστατικού.
Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί

 

Την Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2017, ώρα 17:00
στον ίδιο χώρο και με την ίδια Ημερήσια Διάταξη και ώρα έναρξης.

 

Σας επισημαίνουμε ότι για τη δεύτερη Γ.Σ. δεν απαιτείται η προαναφερόμενη απαρτία, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ισχύοντος καταστατικού.
Καλούνται όλα τα μέλη του Σωματείου να προσέλθουν στη Γενική Συνέλευση αυτή, καθώς η παρουσία τους κρίνεται απαραίτητη.

 

Για το Δ.Σ. του Φιλανθρωπικού Σωματείου «Το Άσυλο του Παιδιού»

                                                                                                                        Η Πρόεδρος                            Η Γεν. Γραμματέας

                                                                                                                    Ευθυμιάδου Μαρία               Τζιβρά Ανδρομάχη-Ευαγγελία

 

ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ . Εγνατια 129 . ΤΚ 54638 . θεσσαλονικη . Τ: 2310 209398 . φαξ: 2310 202449