Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος «Ασύλου του Παιδιού» και του Φιλ. Σωματείου «Το Άσυλο του Παιδιού» αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:

 • Μαρία Ευθυμιάδου - Πρόεδρος
 • Άννα Μαυρίδου - Α΄ Αντιπρόεδρος
 • Μαίρη Πούλιου - Β΄ Αντιπρόεδρος
 • Ανδρομάχη-Ευαγγελία Τζιβρά - Γεν. Γραμματέας
 • Φωτεινή Παπαδάμου - Ταμίας

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

   • Ελίζα Αλεξανδρίδου
   • Γεώργιος Λαζαρίδης
   • Αικατερίνη Τσιγαρίδα
   • Δέσποινα Χαβάκη

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

   • Αναστασία Ρόκκου
   • Αικατερίνη Κωνσταντίνου-Τέγου
   • Σταυρούλα Ποτιούδη
   • Αικατερίνη Σιπητάνου
   • Τριανταφυλλιά Στογιάννη

ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΑ ΜΕΛΗ1

   • Καλυψώ Γούλα
   • Άννα Αγγγελίδου

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΑ ΜΕΛΗ1

   • Μαρία Ακριτίδου
   • Χαρίκλεια Παπανικολάου

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ1&2

   • Αλέξανδρος Τέτουλας

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΑΜΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Δ.Π.Μ.Β.Ε.2

   • Απόστολος Ελευθερίου

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΠΑΜΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Δ.Π.Μ.Β.Ε.2

   • Μιχαήλ Καραγκιαβούρης

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ1

   • Άννα Λεβή

 

1Μέλη του Ιδρύματος «Ασύλου του Παιδιού» - 2Μέλη του Φιλ. Σωματείου «Το Άσυλο του Παιδιού»

 


 

ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ . Εγνατια 129 . ΤΚ 54638 . θεσσαλονικη . Τ: 2310 209398 . φαξ: 2310 202449