Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος «Ασύλου του Παιδιού» και του Φιλ. Σωματείου «Το Άσυλο του Παιδιού» αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:

 • Μαρία Ευθυμιάδου - Πρόεδρος
 • Άννα Μαυρίδου - Α΄ Αντιπρόεδρος
 • Άννα Λεβή - Β΄ Αντιπρόεδρος
 • Ανδρομάχη-Ευαγγελία Τζιβρά - Γεν. Γραμματέας
 • Φωτεινή Παπαδάμου - Ταμίας

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

   • Γεωργία Φωτίου
   • Ελίζα Αλεξανδρίδου
   • Μαίρη Πούλιου
   • Γεώργιος Λαζαρίδης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

   • Δέσποινα Χαβάκη
   • Αικατερίνη Τσιγαρίδα
   • Τριανταφυλλιά Στογιάννη
   • Αναστασία Ρόκκου

ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΑ ΜΕΛΗ1

   • Άννα Αγγγελίδου-Πολυχρονιάδου
   • Μαρία Ακριτίδου

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΑ ΜΕΛΗ1

   • Χαρίκλεια Παπανικολάου
   • Κυριακή Μόσχου

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ1

   • Κωνσταντίνος Φουντάς

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΑΜΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Δ.Π.Μ.Β.Ε.2

   • Θεοχάρης Πρίντζιος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΠΑΜΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Δ.Π.Μ.Β.Ε.2

   • Μιχαήλ Καραγκιαβούρης

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ2

   • Νικόλαος Λαδάς

 

1Μέλη του Ιδρύματος «Ασύλου του Παιδιού» - 2Μέλη του Φιλ. Σωματείου «Το Άσυλο του Παιδιού»

 


 

ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ . Εγνατια 129 . ΤΚ 54638 . θεσσαλονικη . Τ: 2310 209398 . φαξ: 2310 202449