Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος «Ασύλου του Παιδιού» και του Φιλ. Σωματείου «Το Άσυλο του Παιδιού» αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:

 • Φωτεινή Παπαδάμου - Πρόεδρος
 • Άννα Μαυρίδου - Α΄ Αντιπρόεδρος
 • Μαίρη Πούλιου - Β΄ Αντιπρόεδρος
 • Ανδρομάχη-Ευαγγελία Τζιβρά - Γεν. Γραμματέας
 • Αικατερίνη Σιπητάνου - Ταμίας

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

   • Γεώργιος Λαζαρίδης
   • Ελίζα Αλεξανδρίδου
   • Δέσποινα Χαβάκη
   • Άννα Λεβή

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

   • Εριφίλη Γκάντζου
   • Αναστασία Ρόκκου
   • Μαρία Πατρίκη
   • Σταυρούλα Ποτιούδη
   • Παρασκευή Κερτεμελίδου
   • Δήμητρα Λαζίδου

ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΑ ΜΕΛΗ1

   • Άννα Αγγγελίδου
   • Χαρίκλεια Παπανικολάου

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΑ ΜΕΛΗ1

   • Αθηνά Σιπητάνου
   • Δέσποινα Χολίδου

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ1&2

   • Αλέξανδρος Τέτουλας

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΑΜΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Δ.Π.Μ.Β.Ε.2

   • Απόστολος Ελευθερίου

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΠΑΜΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Δ.Π.Μ.Β.Ε.2

   • Μιχαήλ Καραγκιαβούρης

 

1Μέλη του Ιδρύματος «Ασύλου του Παιδιού» - 2Μέλη του Φιλ. Σωματείου «Το Άσυλο του Παιδιού»

 


 

ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ . Εγνατια 129 . ΤΚ 54638 . θεσσαλονικη . Τ: 2310 209398 . φαξ: 2310 202449