ΔΟΜΗ

Το «Άσυλο του Παιδιού» αποτελείται από δύο Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου:

  • το Σωματείο «Το Άσυλο του Παιδιού», το οποίο ιδρύθηκε το 1919 και στη συνέχεια αναγνωρίστηκε ως Ειδικά Φιλανθρωπικό. Διοικείται από δεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από εννέα αιρετά μέλη και έναν εκπρόσωπο της Παμμηχανικής Ένωσης Δ.Π.Μ.Β.Ε.

  • το Ίδρυμα του Ασύλου του Παιδιού, συστήθηκε το 1973 από το Σωματείο και διοικείται από το ίδιο Διοικητικό Συμβούλιο, εκλεγμένο από τη Γενική Συνέλευση του Σωματείου. Η εποπτεύουσα αρχή διορίζει επιπλέον δύο μέλη και έναν Κυβερνητικό Επίτροπο. Στο Ίδρυμα υπάγεται η λειτουργία του Βρεφονηπιακού Σταθμού, του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού Σχολείου του «ΑτΠ».

Το Διοικητικό Συμβούλιο του «Ασύλου του Παιδιού» αποτελείται, από την ίδρυσή του έως σήμερα, αποκλειστικά από εθελοντές. Σκοπός του Σωματείου είναι η οικονομική και κάθε άλλου είδους ενίσχυση του Ιδρύματος του Ασύλου του Παιδιού, που λειτουργεί με στόχο την ολόπλευρη σωματική και πνευματική ανάπτυξη, την ανατροφή, τη διαπαιδαγώγηση και την εκπαίδευση παιδιών (ηλικίας από 2 μηνών έως 12 ετών), που επιλέγονται με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια. Προτεραιότητα δίνεται στα παιδιά εργαζόμενων γονέων με χαμηλό εισόδημα, παιδιά πολυτέκνων, μονογονεϊκών οικογενειών και οικογενειών με σοβαρά προβλήματα υγείας.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Η λειτουργία του Σωματείου και του Ιδρύματος είναι παράλληλη. Περίπου 600 παιδιά από την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης φοιτούν κάθε χρόνο στο Ίδρυμα. Τα παιδιά που επιλέγονται για να φοιτήσουν στο «Άσυλο του Παιδιού», κατανέμονται, σύμφωνα με την ηλικία τους, στα δύο συγκροτήματά του που λειτουργούν καθημερινά από τις 6:30 έως τις 17:00 για 11 μήνες το χρόνο συμπεριλαμβανομένων των σχολικών διακοπών του καλοκαιριού, των Χριστουγέννων και του Πάσχα. Επιπρόσθετα όλα τα παιδιά σιτίζονται ανάλογα με την ηλικία τους με τέσσερα γεύματα την ημέρα, που παρασκευάζονται στην κουζίνα του Ασύλου του Παιδιού.

Το Α’ Συγκρότημα, έχει τις εγκαταστάσεις του στο κέντρο της πόλης (πλατεία Σιντριβανιού), σε ιδιόκτητο οικόπεδο 5,2 στρεμμάτων, όπου φοιτούν παιδιά ηλικίας από 2 μηνών έως 4,5 ετών.

Το Β’ Συγκρότημα, έχει τις εγκαταστάσεις του στο 9ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Θέρμης σε ιδιόκτητο οικόπεδο 17,5 στρεμμάτων, όπου λειτουργούν τμήματα παιδιών ηλικίας από 2,5 έως 12 ετών.

Το Άσυλο του Παιδιού αποτελεί παράδειγμα αρμονικής και εποικοδομητικής συνεργασίας κρατικών φορέων (Νηπιαγωγείο/Δημοτικό Σχολείο) και ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Τα παιδιά εκπαιδεύονται και διαπαιδαγωγούνται σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας και του Παιδαγωγικού Προγράμματος του Ασύλου του Παιδιού.

 

ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ . Εγνατια 129 . ΤΚ 54638 . θεσσαλονικη . Τ: 2310 209398 . φαξ: 2310 202449