Νηπιαγωγείο

Τα παιδιά στο Νηπιαγωγείο απασχολούνται με το Αναλυτικό Πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας κατά τις ημέρες και ώρες που λειτουργεί το κλασικό Δημόσιο Νηπιαγωγείο. Τις ώρες πριν και μετά τη λήξη αυτού του προγράμματος, καθώς και καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, εφαρμόζεται το «Παιδαγωγικό Πρόγραμμα Ελευθέρου Χρόνου» του «Ασύλου του Παιδιού». Το Νηπιαγωγείο αποτελεί έναν χώρο φροντίδας, διαπαιδαγώγησης και βιωματικής προσέγγισης στην μάθηση όπου προωθείται η κοινωνική και συναισθηματική μόρφωση.

Παρέχεται η πλήρης κάλυψη των βασικών αναγκών των παιδιών: ημερήσια φιλοξενία, σίτιση, ανάπαυση, συναισθηματική ασφάλεια, αυτοεξυπηρέτηση. Παράλληλα τα νήπια απολαμβάνουν ένα σύνολο δραστηριοτήτων πιο ξέγνοιαστων και διαφορετικών από την προγραφή, την προανάγνωση και τις προμαθηματικές έννοιες της δημόσιας εκπαίδευσης. Αντιμετωπίζονται με σεβασμό, τόσο ως σύνολο, όσο και το καθένα χωριστά, για να μπορέσουν να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους, ώστε αυτές να γίνουν ικανότητες, σε ένα περιβάλλον το οποίο προδιαθέτει για παρατήρηση, προβληματισμό, διατύπωση ερωτήσεων και εφεύρεση λύσεων. Εκπαιδεύονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να οξύνουν την αντιληπτική τους ικανότητα, η οποία οδηγεί στην κατανόηση και την ενεργό συμμετοχή. Το αποτέλεσμα είναι η βελτίωση της γλωσσικής τους έκφρασης και η απόκτηση μιας θετικής εικόνας για τον εαυτό τους.

Στο Νηπιαγωγείο η δημιουργική απασχόληση των παιδιών καλύπτει μία μεγάλη ποικιλία θεμάτων από όλους τους τομείς ανάπτυξης. Οι φωτεινοί εσωτερικοί και οι εξωτερικοί μεγάλοι πράσινοι χώροι αποτελούν συμμάχους της βιωματικής προσέγγισης στη μάθηση. Η αυλή λειτουργεί ως πλαίσιο διεξαγωγής ποικίλων δραστηριοτήτων με στοιχεία κίνησης, δημιουργίας και έκφρασης.

Δημοτικό

Οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου απασχολούνται στην πρωινή ζώνη καθώς και μετά τη λήξη των μαθημάτων, δηλαδή κατά τη διάρκεια του απογευματινού διευρυμένου ωραρίου, με ποικιλόμορφα προτζεκτ που στοχεύουν στην κοινωνική και συναισθηματική μόρφωση, στο πλαίσιο εφαρμογών του «Παιδαγωγικού Προγράμματος Ελευθέρου Χρόνου» του «Ασύλου του Παιδιού».

Συμμετέχουν σε δραστηριότητες που σχετίζονται με την απόκτηση συμπληρωματικών γνώσεων και δεξιοτήτων προσαρμοσμένων στα ενδιαφέροντά τους, σύμφωνα με τις ειδικές κλίσεις και επιδόσεις τους. Παρέχονται πολλές δυνατότητες για πρόσβαση σε καινούργιες εκπαιδευτικές εμπειρίες, πέραν του βασικού κορμού μαθημάτων, οι οποίες οδηγούν στην καλλιέργεια της δημιουργικότητας και των ανωτέρων γνωστικών ικανοτήτων.

Ειδικό βάρος δίνεται στις έννοιες που προσπαθούμε να εμφυσήσουμε στα παιδιά όπως είναι η αλληλεγγύη, η συμμετοχή στα κοινά, η προσφορά και η αγάπη για τον συνάνθρωπο, έτσι ώστε να υιοθετήσουν μια ουσιαστική και δημιουργική στάση ζωής.

Το καθημερινό πρόγραμμα απασχόλησης των μαθητών εμπλουτίζεται συστηματικά με τη λειτουργία Ομίλων και Εργαστηρίων Θεάτρου, Λαογραφίας, Άθλησης, Οικολογίας- Αειφορίας, Μοντέρνου Χορού, Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Ξένων Γλωσσών, Σκακιού, Κινηματογράφου και Κινούμενης Εικόνας, Χορωδίας, Εικαστικών και Δημιουργικής Γραφής.

Το πρόγραμμα αυτό συνεχίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ειδικά το καλοκαίρι προσφέρεται στα παιδιά ένα σύνολο δραστηριοτήτων, αθλητικών και ψυχαγωγικών, με πρωτότυπες εκπαιδευτικές δράσεις, προτζεκτ και εργαστήρια.

 

ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ . Εγνατια 129 . ΤΚ 54638 . θεσσαλονικη . Τ: 2310 209398 . φαξ: 2310 202449