Μια ολιστική προσέγγιση...

Το Παιδαγωγικό Πρόγραμμα του «Ασύλου του Παιδιού» βασίζεται στην ολιστική άποψη για την ανάπτυξη του παιδιού, όπου η παιδική ηλικία θεωρείται, ως φάση ζωής ισάξια των υπολοίπων φάσεων της ζωής του ανθρώπου.

Κύριο χαρακτηριστικό της παιδικής ηλικίας είναι η αλληλεπίδραση μέσω του παιχνιδιού, η οποία προσφέρει το πεδίο για την ανάπτυξη της πρωτοβουλίας, της φαντασίας και του ενθουσιασμού. Τα παιδιά αποκτούν θεμελιώδεις γνώσεις και εχέγγυα για το μέλλον, μέσω της κατανόησης των καθημερινών γεγονότων, που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, του παιχνιδιού, των δομημένων δραστηριοτήτων και της μάθησης.

Τις πρώτες δεκαετίες του προηγούμενου αιώνα, την εποχής της εκβιομηχάνισης της πόλης, ο θεσμός της παράλληλης λειτουργίας του Βρεφονηπιακού Σταθμού, του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού Σχολείου ξεκίνησε αρχικά ως λύση ανάγκης, με στόχο την προστασία του παιδιού της εργαζόμενης μητέρας.

Στη σημερινή εποχή, το «Άσυλο του Παιδιού» συνεχίζει να παρέχει, κατ’ αποκλειστικότητα στον ελλαδικό χώρο, τη δυνατότητα φοίτησης παιδιών από τη βρεφική ηλικία των 2 μηνών έως τα 12 τους χρόνια (δηλαδή μέχρι την αποφοίτηση από το Δημοτικό Σχολείο) στον ίδιο φορέα. Προσφέρει στα παιδιά του μια δωδεκαετή εξελικτική πορεία με βάση τα παιδαγωγικά προγράμματα που εφαρμόζονται και διαφοροποιούνται ανάλογα με την ηλικία τους.

Η μακρόχρονη πείρα απέδειξε ότι, τα παιδιά που φοιτούν στο σύγχρονο και επιστημονικά οργανωμένο χώρο του Ιδρύματος ωφελούνται πολύπλευρα από το κατάλληλο περιβάλλον και τη φροντίδα του παιδαγωγικού προσωπικού.

Οι κατάλληλες συνθήκες φοίτησης, το παιδοκεντρικό περιβάλλον, οι δραστηριότητες που συνεχώς εμπλουτίζονται, οι διδακτικές εμπειρίες που αποκομίζουν καθώς και η βιωματική προσέγγιση της μάθησης εξασφαλίζουν την ολόπλευρη ανάπτυξη των σωματικών, γνωστικών και κοινωνικοσυναισθηματικών τους καταβολών.

Το Παιδαγωγικό Πρόγραμμα του «ΑτΠ», στο σύνολό του, αποτελεί ήδη για δεκαετίες πρότυπο για τη συγκρότηση των ενεργειών των φορέων της αγωγής και της εκπαίδευσης, με τελικό αποδέκτη το παιδί του 21ου αιώνα.

 

ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ . Εγνατια 129 . ΤΚ 54638 . θεσσαλονικη . Τ: 2310 209398 . φαξ: 2310 202449