Παιδικός Σταθμός 2,5 - 4 ετών
(ΚΟΚΚΙΝΑ-ΠΕΤΟΥΝΙΕΣ-ΠΙΛΟΤΟΣ)

Πρωταρχικής σημασίας για την ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού αυτής της ηλικίας θεωρούνται τα εξής στοιχεία: η αντίληψη για τον εαυτό του (αυτοεικόνα) και η ικανότητα για διαπροσωπικές σχέσεις, η επικοινωνία και η γλώσσα, ο σχηματισμός εννοιών και η αντίληψη για την πραγματικότητα, η αυτάρκεια και η πρωτοβουλία.

Ο σχεδιασμός προγραμμάτων για παιδιά πραγματοποιείται βάσει των αναπτυξιακών τους χαρακτηριστικών σε συνάρτηση με την κοινωνική τους ωριμότητα. Συγκριτικά με τις βρεφικές ηλικίες, τα προγράμματα αυτά αντλούν το περιεχόμενο τους από καινούργιες περιοχές γνώσης και μάθησης και στηρίζονται σε μια διαφορετική μέθοδο προσέγγισης. Τέσσερις είναι οι μορφές των δραστηριοτήτων στα πλαίσια των παιδαγωγικών ενεργειών για παιδιά αυτής της ηλικίας.

  • Η ικανοποίηση των βασικών τους αναγκών που είναι: η ημερήσια φιλοξενία, η σίτιση, η προσωπική υγιεινή, η ανάπαυση, η συναισθηματική ασφάλεια και η αυτοεξυπηρέτηση.
  • Το παιχνίδι.
  • Η μάθηση.
  • Η βιωματική μάθηση - «εργασία» με παιγνιώδη μορφή.

Το ημερήσιο πρόγραμμα περιλαμβάνει ελεύθερες καθώς και δομημένες δραστηριότητες, πλούσιες σε ερεθίσματα από τον κινητικό, γνωστικό, αισθητικό, γλωσσικό και κοινωνικοσυναισθηματικό τομέα ανάπτυξης.

 

ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ . Εγνατια 129 . ΤΚ 54638 . θεσσαλονικη . Τ: 2310 209398 . φαξ: 2310 202449