Πολύπλευρη επιμόρφωση

Το 1993 το Δ.Σ. του «Ασύλου του Παιδιού» αποφάσισε τη σύσταση ενός Πνευματικού Κέντρου για την ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού, με στόχο τη συνεχή επέκταση της δραστηριότητας της Παιδικής Εστίας στον τομέα της εκπαίδευσης των παιδιών και της επιμόρφωσης του προσωπικού.

Στα 23 χρόνια λειτουργίας του προώθησε, κατά τακτά χρονικά διαστήματα, την επιμόρφωση του παιδαγωγικού προσωπικού σε θέματα σχετικά με τη μουσική, την υγιεινή, την παροχή πρώτων βοηθειών, την εργονομία, τη βιωματική προσέγγιση της μάθησης, την αειφόρο ανάπτυξη, τα προγράμματα πρόληψης κατά της ενδοσχολικής βίας, κ.α.

Επίσης, στο Πνευματικό Κέντρο πραγματοποιήθηκε στα πρώτα χρόνια λειτουργίας του, το έργο της λημματοποίησης των πρακτικών του Σωματείου «Το Άσυλο του Παιδιού» από το 1919 και του ομώνυμου Ιδρύματος από το 1973. Το Πνευματικό Κέντρο εξέδωσε το «Παιδαγωγικό Πρόγραμμα του Ασύλου του Παιδιού» και τις «Σημειώσεις Υγιεινής και Πρώτων Βοηθειών».

Εκδίδει ετήσια από το 1995 το «Φιλίας Δώρημα» ένα αναμνηστικό λεύκωμα για τα παιδιά της ΣΤ’ τάξης που αποφοιτούν από το 33ο Δημ. Σχολείο, καθώς και μαθητικές εφημερίδες και περιοδικά.

Οι μαθητές του Β’ Συγκροτήματος συμμετέχουν κάθε χρόνο, κάτω από την αιγίδα του Κέντρου, σε διάφορα μαθητικά φεστιβάλ και πολιτιστικές εκδηλώσεις, κάποιες από τις οποίες τα τελευταία χρόνια πραγματοποιούνται στο «Αθλητικό Κέντρο Γιώργος Παντελάκης» στο Β’ Συγκρότημα.

 

ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ . Εγνατια 129 . ΤΚ 54638 . θεσσαλονικη . Τ: 2310 209398 . φαξ: 2310 202449