Θεσσαλονίκη, 6 Οκτωβρίου 2020

 

Προς : Όλα τα μέλη του Φιλανθρωπικού Σωματείου «Το Άσυλο του Παιδιού»
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση 1ης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης»

 

Αγαπητά μέλη,
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φιλ. Σωματείου «Το Άσυλο του Παιδιού», σε εφαρμογή του άρθρου 14 του ισχύοντος καταστατικού
σ υ γ κ α λ ε ί
τα μέλη, σε 1η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, που θα γίνει την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα, στην αίθουσα «Σταύρος Σ. Νιάρχος» (Πλ. Σιντριβανίου), ώρα 18:00.

 

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι τα παρακάτω:

 

1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης.
2. Παρουσίαση εισηγητικής έκθεσης για το έτος 2021, συζήτηση επ’ αυτής και έγκρισή της.
3. Παρουσίαση προϋπολογισμού έτους 2021, συζήτηση επ’ αυτού και έγκρισή του.
4. Εκλογή εφορευτικής επιτροπής.
5. Προτάσεις – Συζήτηση (πλην των προεγκριθέντων θεμάτων).

 

Η Γενική Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίσταται το ¼ πλέον ενός, των ταμειακά τακτοποιημένων μελών, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ισχύοντος καταστατικού.

 

Ταμειακά τακτοποιημένα θα θεωρούνται όσα εκπλήρωσαν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του προηγουμένου έτους, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ισχύοντος καταστατικού.

 

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί και θα πραγματοποιηθεί οπωσδήποτε την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2020, στον ίδιο χώρο και με την ίδια ημερήσια διάταξη και ώρα έναρξης 18:00.

 

Σας επισημαίνουμε ότι για τη δεύτερη Γ.Σ. δεν απαιτείται η προαναφερόμενη απαρτία.

 

Καλούνται όλα τα μέλη του Σωματείου να προσέλθουν στη Γενική Συνέλευση αυτή, καθώς η παρουσία τους κρίνεται απαραίτητη.

 

Για το Δ.Σ. του Φιλανθρωπικού Σωματείου «Το Άσυλο του Παιδιού»

                                                                                                                        Η Πρόεδρος                            Η Γεν. Γραμματέας

                                                                                                                    Ευθυμιάδου Μαρία               Τζιβρά Ανδρομάχη-Ευαγγελία

 

ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ . Εγνατια 129 . ΤΚ 54638 . θεσσαλονικη . Τ: 2310 209398 . φαξ: 2310 202449