Θεσσαλονίκη, 13 Οκτωβρίου 2021

 

Προς : Όλα τα μέλη του Φιλανθρωπικού Σωματείου «Το Άσυλο του Παιδιού»
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση 1ης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης»

 

Αγαπητά μέλη,
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φιλ. Σωματείου «Το Άσυλο του Παιδιού», σε εφαρμογή του άρθρου 14 του ισχύοντος καταστατικού
σ υ γ κ α λ ε ί
τα μέλη, σε 1η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, που θα γίνει την Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2021, ημέρα , στην αίθουσα «Σταύρος Σ. Νιάρχος» (Πλ. Σιντριβανίου), ώρα 18:00.

 

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι τα παρακάτω:

 

1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης.
2. Παρουσίαση εισηγητικής έκθεσης για το έτος 2020, συζήτηση επ’ αυτής και έγκρισή της.
3. Ανάγνωση έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής για την χρήση οικονομικού έτους 2020, παρουσίαση οικονομικού απολογισμού και ισολογισμού, συζήτηση επ’ αυτών, έγκρισή τους καθώς και απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε οικονομική-διαχειριστική ευθύνη.
4. Παρουσίαση εισηγητικής έκθεσης για το έτος 2021, συζήτηση επ’ αυτής και έγκρισή της.
5. Παρουσίαση προϋπολογισμού έτους 2021, συζήτηση επ’ αυτού και έγκρισή του.
6. Παρουσίαση εισηγητικής έκθεσης για το έτος 2022, συζήτηση επ’ αυτής και έγκρισή της.
7. Παρουσίαση προϋπολογισμού έτους 2022, συζήτηση επ’ αυτού και έγκρισή του.
8. Ανάγνωση πεπραγμένων έτους 2020 για τις δράσεις του Ιδρύματος «Ασύλου του Παιδιού».
9. Προτάσεις – Συζήτηση (πλην των προεγκριθέντων θεμάτων).
10. Εκλογή εφορευτικής επιτροπής.
11. Εκλογές για την ανάδειξη της Εξελεγκτικής επιτροπής. Αποτελέσματα.

 

Δηλώσεις συμμετοχής των επιθυμούντων να συμμετάσχουν ως υποψήφιοι για την Εξελεγκτική Επιτροπή μέχρι τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021 στη Γραμματεία του Φιλ. Σωματείου (σύμφωνα με το άρθρο 14 του ισχύοντος καταστατικού).

 

Η Γενική Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίσταται το ¼ πλέον ενός, των ταμειακά τακτοποιημένων μελών, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ισχύοντος καταστατικού.

 

Ταμειακά τακτοποιημένα θα θεωρούνται όσα εκπλήρωσαν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του προηγουμένου έτους, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ισχύοντος καταστατικού.

 

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί και θα πραγματοποιηθεί οπωσδήποτε την Δευτέρα 8 Νοεμβρίου 2021, στον ίδιο χώρο και με την ίδια ημερήσια διάταξη και ώρα έναρξης 18:00.

 

Σας επισημαίνουμε ότι για την Επαναληπτική Έκτακτη Γ.Σ. δεν απαιτείται η προαναφερόμενη απαρτία, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ισχύοντος καταστατικού.

 

Καλούνται όλα τα μέλη του Σωματείου να προσέλθουν στη Γενική Συνέλευση αυτή, καθώς η παρουσία τους κρίνεται απαραίτητη.

 

Ενημερώνουμε τα μέλη ότι η είσοδος επιτρέπεται σε πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες κατά το τελευταίο εξάμηνο. Για τους μη εμβολιασμένους απαιτείται βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού Rapid Test εντός 48 ωρών πριν από την είσοδό τους. Η χρήση μάσκας κρίνεται απαραίτητη.

 

Για το Δ.Σ. του Φιλανθρωπικού Σωματείου «Το Άσυλο του Παιδιού»

                                                                                                                        Η Πρόεδρος                            Η Γεν. Γραμματέας

                                                                                                                    Ευθυμιάδου Μαρία               Τζιβρά Ανδρομάχη-Ευαγγελία

 

ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ . Εγνατια 129 . ΤΚ 54638 . θεσσαλονικη . Τ: 2310 209398 . φαξ: 2310 202449