Θεσσαλονίκη, 24 Φεβρουαρίου 2022

 

Προς : Όλα τα μέλη του Φιλανθρωπικού Σωματείου «Το Άσυλο του Παιδιού»
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση 1ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

 

Αγαπητά μέλη,
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φιλ. Σωματείου «Το Άσυλο του Παιδιού», σε εφαρμογή του άρθρου 14 του ισχύοντος καταστατικού,
σ υ γ κ α λ ε ί
τα μέλη του σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την Δευτέρα 14 Μαρτίου 2022, στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος (Πλ. Συντριβανίου) και ώρα 18:00

 

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι τα παρακάτω:

 

1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης.
2. Παρουσίαση έκθεσης πεπραγμένων έτους 2021, συζήτηση επ’ αυτής και έγκρισή της.
3. Ανάγνωση έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής για την χρήση οικονομικού έτους 2021, παρουσίαση οικονομικού απολογισμού και ισολογισμού, συζήτηση επ’ αυτών, έγκρισή τους καθώς και απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε οικονομική-διαχειριστική ευθύνη.
4. Συζήτηση και έγκριση για την εκποίηση του ακινήτου του Φιλ. Σωματείου στην Ποτίδαια Χαλκιδικής (Δωρεά Καθηγητή Γιάννη Τριανταφυλλίδη).
5. Προτάσεις-Συζήτηση (πλην των προεγκριθέντων θεμάτων).
6. Εκλογή εφορευτικής επιτροπής.
7. Εκλογές για την ανάδειξη του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής επιτροπής. Αποτελέσματα.

Δηλώσεις συμμετοχής των επιθυμούντων να συμμετάσχουν ως υποψήφιοι για το Δ.Σ. ή την Εξελεγκτική Επιτροπή, υποβάλλονται έως την 8η Μαρτίου 2022 στα γραφεία του Σωματείου (σύμφωνα με το άρθρο 14 του ισχύοντος καταστατικού).

Η Γενική Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται το ¼ πλέον ενός, των ταμειακά τακτοποιημένων μελών, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ισχύοντος καταστατικού.
Ταμειακά τακτοποιημένα θα θεωρούνται όσα εκπλήρωσαν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του προηγουμένου έτους, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ισχύοντος καταστατικού.

 

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί και θα πραγματοποιηθεί οπωσδήποτε την 21η Μαρτίου 2022, ημέρα Δευτέρα, με την ίδια ημερήσια διάταξη και ώρα έναρξης 18:00μμ.

 

Σας επισημαίνουμε ότι για την δεύτερη Γ.Σ. δεν απαιτείται η προαναφερόμενη απαρτία, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ισχύοντος καταστατικού.

 

Καλούνται όλα τα μέλη του Σωματείου να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, καθώς η παρουσία τους κρίνεται απαραίτητη.

 

 

Ενημερώνουμε τα μέλη ότι η είσοδος επιτρέπεται σε πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες κατά το τελευταίο τρίμηνο. Για τους μη εμβολιασμένους απαιτείται βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού Rapid Test εντός 48 ωρών πριν από την είσοδό τους. Η χρήση μάσκας κρίνεται απαραίτητη.

 


Για το Δ.Σ. του Φιλανθρωπικού Σωματείου «Το Άσυλο του Παιδιού»

                                                                                                                        Η Πρόεδρος                            Η Γεν. Γραμματέας

                                                                                                                    Ευθυμιάδου Μαρία               Τζιβρά Ανδρομάχη-Ευαγγελία

 

ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ . Εγνατια 129 . ΤΚ 54638 . θεσσαλονικη . Τ: 2310 209398 . φαξ: 2310 202449